Het afgelopen jaar heeft Argos een nieuwe stap gezet als serieuze gesprekspartner van de woningcorporatie. Het bestuur heeft zelf een eigen Woonvisie opgesteld, als alternatief voor de Woonvisie van Rondom Wonen. Professioneel consulente Anda Ros heeft ons hierin begeleid. Het bestuur is trots op het resultaat. Het is ook uitgebreid besproken met het management van Rondom Wonen. Een aantal elementen zijn door het management ook serieus in overweging genomen.

Huren, nu en in de toekomst