Privacyverklaring

Verwerkingsverantwoordelijke
Huurdersvereniging Argos
Postbus 46, 2640 AA Pijnacker
085 800 1111

Persoonsgegevens die worden verwerkt
Huurdersvereniging Argos kan persoonsgegeven over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Huurdersvereniging Argos en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een inschrijfformulier op de website aan Huurdersvereniging Argos verstrekt.
Huurdersvereniging Argos kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

  • Uw naam
  • Uw telefoonnummer
  • Uw e-mailadres
  • Uw Adres

Waarom Huurdersvereniging Argos gegevens nodig heeft
Huurdersvereniging Argos verwerkt uw persoonsgegevens voor de uitvoering van een overeenkomst aangaande een account voor de website. Dit is noodzakelijk om contact met u op te nemen en u te informeren.

Hoelang Huurdersvereniging Argos gegevens bewaart
Huurdersvereniging Argos bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan twee jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

Delen met anderen
Huurdersvereniging Argos verstrekt uw persoonsgegevens alleen aan derden indien dit noodzakelijk is.

Cookies
Op de website worden functionele cookies gebruikt om de online dienstverlening te verbeteren. Daarnaast worden ook analytische cookies gebruikt om het verkeer op de website te analyseren. Uw privacy blijft hierbij gewaarborgd.

RECHTEN & PLICHTEN

  • Inzage, rectificatie en/of verwijdering van uw gegevens. U heeft het recht op inzage, rectificatie en verwijdering van uw gegevens. Ook kan een aanvraag worden gedaan voor de beperking van betreffende verwerkingen. Voor al deze aspecten zal contact moeten worden opgenomen met Huurdersvereniging Argos .
  • Intrekken van toestemming. U heeft ten allen tijden het recht om uw toestemming in te trekken. Hiervoor zal contact moeten worden opgenomen met Huurdersvereniging Argos om uw gegevens te laten verwijderen.
  • Recht op bezwaarmaking. U heeft het recht bezwaar te maken tegen de verwerking. Ook kunt u te allen tijden een klacht indienen bij Huurdersvereniging Argos of de Autoriteit Persoonsgegevens.
  • Gegevens verstrekking. Om de uitvoering van een overeenkomst met Huurdersvereniging Argos tot stand te laten komen bent u verplicht de gegevens waarom gevraagd wordt naar behoren in te vullen.