Het is mogelijk dat u het niet eens bent met de wijze waarop Rondom Wonen werkt. Of dat u vindt dat Rondom Wonen nalatig is geweest. Bijvoorbeeld omdat:

  • u een bepaalde reparatie nodig vindt en Rondom Wonen niet;
  • u een bepaalde wijziging aan de gehuurde woning wilt aanbrengen en Rondom Wonen u daarvoor geen toestemming geeft;
  • u vindt dat Rondom Wonen of één van haar medewerkers nalatig is geweest.

Neem allereerst contact met op met Rondom Wonen zelf via uw eigen pagina in het klantportaal. Er wordt dan zo spoedig mogelijk contact met u opgenomen. U kunt ook een klacht indienen via info@rondomwonen.nl.

Klachtencommissie Wonen Zuid-Holland (KCWZH)

Bent u niet tevreden met de manier waarop Rondom Wonen uw klacht heeft afgehandeld, of met de door de corporatie voorgestelde oplossing, dan kunt u – afhankelijk van het type klacht – deze ter beoordeling voorleggen aan de Klachtencommissie Wonen Zuid-Holland (KCWZH).

De KCWZH is een onafhankelijke commissie waaraan de bewoners van woningen van de aangesloten woningcorporaties klachten over het handelen van hun corporatie kunnen voorleggen. Rondom Wonen is bij deze klachtencommissie aangesloten en heeft dit ook opgenomen in de interne klachtenprocedure.
Heeft u een klacht over handelen of nalaten van Rondom Wonen, dan moet u de corporatie eerst in de gelegenheid stellen om een besluit te nemen over uw klacht. Pas daarna kunt u de commissie inschakelen, door het formulier in te vullen op de site van de Klachtencommissie.

Bent u niet tevreden over de manier waarop de KCWZH uw klacht heeft opgelost? Of reageert deze commissie niet binnen een redelijke termijn van drie maanden? Dan kunt u uw klacht voorleggen aan de Huurcommissie. De Huurcommissie neemt uw klacht in behandeling als u deze eerst hebt voorgelegd aan de KCWZH. Het is belangrijk te weten dat u uw klacht alleen bij de Huurcommissie kunt indienen tot maximaal 1 jaar nadat de klacht is ontstaan.

Klacht woonruimteverdeling

Voor klachten over woonruimteverdeling en woningtoewijzing kunt u niet terecht bij de KCWZH. U kunt daarvoor terecht bij de Regionale Klachtencommissie Woonruimteverdeling Haaglanden.

Klacht huurprijs ten opzichte van de woningwaardering

Voor klachten over uw huurprijs ten opzichte van de woningwaardering kunt u terecht bij de Huurcommissie. Meer onderwerpen waarvoor u bij de Huurcommissie terecht kunt, kunt u hier lezen.

Commissie Governancecode Woningcorporaties

De onafhankelijke Commissie Governancecode Woningcorporaties is ingesteld door Aedes en de VTW (Vereniging Toezichthouders in Woningcorporaties) om de regels uit de Governancecode te handhaven. Een huurder of een woningzoekende kan een klacht over een gedraging van een woningcorporatie indienen. De Commissie toetst de klacht aan de Code en doet daar uitspraak over. Hier leest u hier meer over: Een klacht indienen bij de Commissie Governancecode Woningcorporaties.