De gemeente, woningcorporaties Rondom Wonen en Staedion en de huurdersverenigingen Argos en HVS hebben samen afspraken gemaakt over het wonen in Pijnacker-Nootdorp.

Op donderdag 15 december 2022 werden de prestatieafspraken officieel ondertekend door alle betrokken partijen. Zij zijn blij dat hiermee de samenwerking langdurig is verankerd. De voortgang van de afspraken wordt jaarlijks gemonitord.

Wat zijn de prestatieafspraken?

Frank van Kuppeveld, wethouder licht toe: “Woningcorporaties maken jaarlijks afspraken over de prestaties die zij gaan leveren met gemeenten en huurdersorganisaties, zoals vastgelegd in de Woningwet. Dit zijn bijvoorbeeld afspraken over het huurbeleid, de leefbaarheid, verkoop van woningen en de verduurzaming van de woningvoorraad. Het is voor het eerst dat de afspraken in de vorm van een concrete agenda voor 2023 worden vastgelegd.”

Toevoegen woningen

Directeur van Rondom Wonen, Lucas de Boer voegt daaraan toe: “Er is een grote behoefte aan meer betaalbare en duurzame huurwoningen in de gemeente Pijnacker-Nootdorp. Rondom Wonen en Staedion willen de komende jaren woningen toevoegen in de nieuwbouwlocaties, vandaar dat de afspraken zijn getekend op de locatie van de Centrumlijn waartussen nu en 2025 in het totaal 500 woningen worden gebouwd. Rondom Wonen hoopt hier in 2023 al op de start bouw van 80 sociale huurwoningen”

Gijsbert van Herk, bestuursvoorzitter Staedion: “De afspraken zijn een goede basis voor de samenwerking tussen de gemeente, Rondom Wonen, Staedion en huurdersverenigingen Argos en HVS. Op deze manier werken we samen aan een thuis voor onze (toekomstige) huurders. Vanuit Staedion hebben wij uitgesproken dat wij de komende jaren 500 nieuwe huurwoningen willen toevoegen in deze gemeente. Dit als onderdeel van meerdere projecten die gaan volgen binnen de gemeente Pijnacker-Nootdorp.”

Leefbaarheid

De kernen en bijbehorende wijken worden goed gewaardeerd door onze inwoners. Er zijn afspraken gemaakt zodat we dit zo kunnen houden. Ook wordt dit jaar volop ingezet door gemeente en corporaties om doorstroming in de sociale huurvoorraad te bevorderen.

Samenwerking rondom verduurzaming en energielasten

In de prestatieagenda worden de landelijke afspraken bevestigd dat Rondom Wonen en Staedion uiterlijk in 2028 alle E, F en G-labels hebben verbeterd. In totaal gaat het om 263 corporatiewoningen. De corporaties en gemeente willen gezamenlijk meer impact op de verduurzaming van de woningvoorraad maken. André Plooij van Argos en Ruud Klein van de HVS onderstrepen dit: “Voor 2023 wordt de prioriteit onder meer gelegd op het tegengaan van energiearmoede een belangrijk thema waarop we met elkaar daadwerkelijk meer kunnen betekenen.”