Rondom Wonen krijgt een nieuwe bestuurder. Dit heeft de corporatie op 24 januari 2018 door middel van een persbericht wereldkundig gemaakt. Lucas de Boer wordt op 1 maart 2018 de nieuwe directeur-bestuurder van Rondom Wonen. De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft op 23 januari 2018 een positieve zienswijze (toestemming) op zijn benoeming verstrekt.

Over Lucas de Boer

Drs. ing. L.A. de Boer (46) is geboren en getogen in Roermond en woont al geruime tijd in Rotterdam. Na de middelbare school heeft hij verschillende studies en opleidingen gevolgd, onder andere op het gebied van bouwkunde, stedenbouw en planologie en hij heeft een management development programma doorlopen bij het ministerie van VROM.

Lucas de Boer heeft na een traineeship bij NBM-Amstelland enkele jaren als consultant voor (o.a.) woningcorporaties gewerkt. In 2000 heeft Lucas zich voor langere tijd verbonden aan het ministerie van VROM, onder meer als clustermanager Ruimtelijk Beleid. In 2007 maakte hij de overstap naar het politieke bestuur in Rotterdam.

In de periode 2007-2013 was Lucas portefeuillehouder en voorzitter van het Dagelijks Bestuur van de deelgemeente Kralingen-Crooswijk (50.000 inwoners) te Rotterdam. In 2013 heeft hij die functie neergelegd, om als integraal gebiedsmanager bij de Utrechtse woningcorporatie Mitros aan de slag te gaan. In deze functie was hij verantwoordelijk voor het gehele beheer van circa 7500 woningen in de regio Utrecht Midden. Op 1 maart 2018 neemt Lucas de Boer het stokje over van Lambert Greven.

Afscheid

Na ruim 20 jaar neemt Lambert Greven afscheid als directeur-bestuurder van Rondom Wonen. Na een (bestuurlijke) carrière van bijna 40 jaar in de volkshuisvesting, gaat hij op 1 maart 2018 met pensioen. Lambert was nadrukkelijk betrokken bij de opbouw en groei van Rondom Wonen en de gemeente Pijnacker-Nootdorp en heeft een solide basis voor de toekomst van Rondom Wonen gelegd.

Argos

Het bestuur van Argos was betrokken bij het kiezen van een opvolger voor Lambert Greven. Het is ons duidelijk geworden dat Lucas de Boer vooruitdenkt, oog heeft voor bewoners en duurzaamheid belangrijk vindt. Argos hoopt dan ook op een goede samenwerking met de nieuwe directeur-bestuurder.