Per 1 april 2019 is Rondom Wonen officieel toegelaten tot de nieuw geïnstalleerde regionale Geschillencommissie Wonen Zuid-Holland (GCWZH). Piet van der Sanden, voorzitter van de stuurgroep GCWZH, heette de woningcorporatie welkom met de volgende woorden: “Fijn dat ik Rondom Wonen nu formeel welkom mag heten in de kring van de GCWZH, als 28ste deelneemster! De afgesproken toetredingsdatum is 1 april 2019. Dus alle klachten die dateren vanaf die datum zijn welkom bij de GCWZH. Een zorg minder voor Rondom Wonen en voor Huurdersvereniging Argos.” De regionale onafhankelijke GCWZH neemt hiermee de taak over van de door Rondom Wonen zelf ingestelde geschillencommissie, die ophoudt te bestaan.