De Samenwerkende Huurdersorganisaties Haaglanden (SHH), waarbij ook Argos is aangesloten, hebben de woningcorporaties en de politiek op 27 juni 2022 een Manifest gestuurd. Dit Manifest wijst op de afhankelijke, instabiele en onzekere situatie, waarin sociale huurders en huurders in de vrije sector zich nu bevinden.

Het Manifest formuleert 10 standpunten.

  1. Geen klassenverschillen tussen buurten en steden
  2. Betaalbare woonlasten tegen elke prijs
  3. Eerlijk verdeelde huisvesting van kansarme groepen huurders
  4. Huurwoningtekort mag niet afgewenteld worden op huurders met een hoog inkomen
  5. Modernisering van het begrip ‘Basiskwaliteit’
  6. Voldoende sociale woningen
  7. Geen ontruimingen op basis van betalingsachterstand
  8. Tijdelijke woningen bieden tijdelijke oplossingen
  9. Werken aan zorgvriendelijk wonen
  10. Discriminatie is niet meer van deze tijd

Het Manifest is hier in zijn geheel te lezen.