Bijna vier op de tien woningcorporaties zag het aantal huurders met een huurachterstand in de eerste maanden van 2022 toenemen, blijkt uit op 19 juli 2022 gepubliceerde cijfers van corporatiekoepel Aedes. De Woonbond maakt zich zorgen over de oplopende huurachterstand.

 ‘Dit bevestigt dat de stijgende vaste lasten meer huurders in de problemen brengen. Daar moet de het Kabinet iets tegen doen,’ reageert Woonbonddirecteur Zeno Winkels. Hij wijst in dat licht ook op de huurtoeslag. In recente plannen van Volkshuisvestingsminister De Jonge gaan mensen met een hoge huur er juist op achteruit.

Winkels: ‘Huurders korten op de huurtoeslag, terwijl de huurachterstand weer toeneemt, en mensen hun vaste lasten fors zien oplopen is een heel slecht idee.’ De bond pleit al langer voor een hogere huurtoeslag door de eigen bijdrage, het deel van de huur die huurtoeslagontvangers helemaal zelf betalen, te verlagen. In plaats daarvan is het Kabinet van plan om de eigen bijdrage te verhogen én huurders voor een fictieve ‘normhuur’ huurtoeslag uit te keren in plaats van de werkelijke huurprijs die ze betalen. Door de normhuur gaan vooral huurders met een hoge huur erop achteruit.

Ook roept de bond corporaties op om te kijken naar huurverlaging voor huurders die in de knel zitten. De Woonbond wijst erop dat deze problematiek ook in de particuliere huursector speelt, waar de huurprijzen ook voor sociale huurwoningen, vaak hoger liggen dan bij corporaties. Gekort worden op de huurtoeslag is voor deze groep al helemaal desastreus