Het Rapport Woonlastenonderzoek door ABF Research is op de Overlegvergadering van 14 mei besproken. Onderstaand de reactie van Argos.

Allereerst onze dank voor het laten uitvoeren van een woonlastenonderzoek onder de huurders van Rondom Wonen. Argos heeft op dit rapport aangedrongen om beter onderbouwd de gesprekken aan te gaan betreffende de betaalbaarheid van de woningen.

Waar Argos zich in het bijzonder op focust is de tabel over het aandeel huurders met betaalrisico bij Rondom Wonen. Bij de groep dure scheefwoners heeft 30% een betaalrisico, de huurders die niet scheefwonen 10% en alle huurders met een hoge netto woonquote 40%. Bij het onderzoek worden verschillende groepen, zoals samenstelling huishouden, besteedbaar inkomen etc. alsook prijsklasse woning onder de loep genomen om tot een uitgebreid rapport te komen vol tabellen met allerlei percentages.

Uiteraard gaan we deze tabellen nog tegenkomen, bespreken en gebruiken in de komende Overlegvergaderingen. Onze reactie op dit moment betreft vooral de ‘gemiddelde’ uitkomst van het betaalrisico onder de huishoudens van Rondom Wonen, namelijk 12%. Vergeleken met de rest van de regio een gunstig getal, maar voor diegenen die het betreft betekent het vooral een leven op de grens van de armoede of misschien leven IN armoede. Als we uitgaan van 2300 woningen, hebben we het dus over ruim 275 huishoudens, 550 of 825 personen. Mensen die in de gemeente Pijnacker-Nootdorp de eindjes aan elkaar moeten knopen.

Waar Rondom Wonen spreekt over een gunstige uitkomst wat betaalrisico betreft, spreekt Argos haar bezorgdheid uit over de 275 huishoudens waarbij de uitgaven voor hun basisbehoeften niet in verhouding staan met hun inkomsten. Terecht spreekt Rondom Wonen in een antwoord op onze reactie op de huurverhoging, dat Rondom Wonen de inkomens niet kan beïnvloeden. Gelukkig heeft de woningcorporatie wel invloed op de hoogte van de huren. Argos houdt graag de discussie over de huren open, en ja Rondom Wonen zal weinig merken van de armoede van die 275 huishoudens, want zoals al eerder door Argos is opgemerkt en ook nu weer in dit rapport te lezen valt, de huren worden op tijd betaald. Je huis te worden uitgezet, moet worden voorkomen, dus de schulden worden elders opgebouwd.