Tijdens de Overlegvergadering van 20 februari is de memo ‘voorstel huurverhoging 2020’ nader toegelicht. Voor het bestuur van Argos was het zeer verhelderend. Onderstaand onze reactie.

Uit de presentatie is gebleken, dat de huren van veel woningen al rond de liberalisatiegrens liggen. Veel huren liggen hier zelfs boven en de huren van de ‘goedkope scheefwoners’ liggen zelfs al rond de 1000 euro. De redenatie om dergelijke hoge huren te vragen om de huizen vrij te krijgen voor de sociale huurders gaat niet op. Als je een huur van 1000 euro betaalt, kun je makkelijk een huis kopen met een vergelijkbaar bedrag als aflossing. De lage mutatiegraad bewijst het tegendeel. Blijkbaar zijn er nogal wat haken en ogen aan het krijgen van een hypotheek voor veel mensen. Wij blijven dan ook op het standpunt staan dat wij geen inkomensafhankelijke huurverhoging willen zolang de harde inkomensgrens van kracht is. Heel opvallend is de lagere huurverhoging (3,6%) voor huishoudens met een niet-DAEB contract ten opzichte van de verhoging van 6,6% voor de scheefwoners.

Rondom Wonen hanteert voor de gelijkheid in de huren ook dit jaar weer staffels. Het bestuur juicht dit toe, echter, uit de presentatie blijkt dat er ook onder de huren tot 66% redelijk al hoge huren zitten die de liberalisatiegrens bereiken. Een voorgestelde verhoging van 5,1 % vindt het bestuur dan ook te veel. De huurders gaan per maand gemiddeld 35 euro meer verwonen! De pensioenen zijn al lang niet meer inflatievolgend en ook salarissen houden geen rekening met de inflatie. De verhouding tussen inkomsten en uitgaven komt op gespannen voet te staan.

De extra toegevoegde staffel voor 0% huurverhoging bij huren boven de liberalisatiegrens is een goed begin van het onder controle houden van de huren. Argos ziet dit graag nog scherper ingevuld, namelijk alle huren die boven de 737 euro zitten te verlagen.

Het bestuur van Argos ziet uiteraard graag een financieel gezond Rondom Wonen. Wij betreuren het alleen dat het blijkbaar de huurder moet zijn, die de gelden moet ophoesten voor de extra investeringen. De verhuurdersheffing is de corporatie duur komen te staan, maar de huurder is uiteindelijk de dupe! Het belangrijkste advies van Argos is dan ook om bij de reguliere huurverhoging de huren niet boven de liberalisatiegrens uit te laten komen.