Op de eerste bestuursvergadering van 2023 (gehouden op 18 januari) deelt een van de bestuursleden mee dat hij ermee stopt en dat dit zijn laatste vergadering is. Hierdoor komt het aantal vacatures in het bestuur op 3 aangezien de voorzitter en penningmeester per 1 april stoppen. We spreken met de vertegenwoordiger van Rondom Wonen af dat er op de website van Rondom Wonen een advertentie wordt geplaatst waarin gevraagd wordt naar nieuwe bestuursleden en naar deelnemers van een nog op te richten klankbordgroep. De voorzitter heeft inmiddels gesproken met twee mogelijke kandidaten en die worden uitgenodigd bij de eerstvolgende bestuursvergadering nadat ze een korte motivatie hebben doorgeven.

Argos wil graag nog een algemene ledenvergadering houden voordat de voorzitter en penningmeester stoppen. De eerstvolgende bestuursvergadering wordt gebruikt om te bepalen wat er nodig is om deze ledenvergadering voor te bereiden. Daarna wordt de datum definitief afgestemd.