Op 28 maart 2023 organiseert Huurdersvereniging Argos haar Algemene Ledenvergadering (ALV). Na twee jaar coronaellende kunnen we nu weer ‘in het echt’ samenkomen. De locatie is dit keer Welzijnscentrum Keijzershof, Floralaan 102, 2643 HD te Pijnacker.

De avond begint om 19.00 uur en is ingedeeld in twee gedeelten. Voor de pauze het statutaire gedeelte, waarin onder andere de jaarverslagen worden besproken en er wijzigingen in het Huishoudelijk Reglement aan de leden worden voorgelegd. Voorzitter Andre Plooij treedt af. Ook Penningmeester Jeannette Lemstra stopt. Hun taken worden overgenomen door waarnemend Voorzitter Roel Brandsma en waarnemend Penningmeester Marieke de Haan. Zij krijgen versterking van twee nieuwe Algemeen Bestuursleden: Berry Taal en Siem Kerkhof.

Na de pauze volgt een Thema-avond in samenwerking met Rondom Wonen. Directeur-Bestuurder Lucas de Boer en Manager Wonen Gera Esser behandelen actuele thema’s met de leden. Daarbij wordt gebruik gemaakt van een keuze-app, waarmee u via uw smartphone met de discussie kunt meedoen.

ALV stukken

Uitnodiging ALV
Agenda ALV
Algemeen Jaarverslag 2022
Financieel Jaarverslag 2022 en Begroting 2023
Aanpassing Huishoudelijk Reglement
Verslag Kascommissie 2022