Tijdens de Algemene Ledenvergadering op dinsdagavond 28 maart 2023 legde voorzitter André Plooij, na meer dan 10 jaar trouwe dienst, zijn rol van voorzitter neer. Ook penningmeester Jeannette Lemstra stopte deze avond. Algemeen bestuurslid Fred Steenbergen was al per 1 februari 2023 gestopt. Roel Brandsma neemt voorlopig de taak van André over als waarnemend voorzitter. Marieke de Haan is benoemd tot waarnemend penningmeester. Intussen hebben twee nieuwe leden zich bij het Argosbestuur aangesloten, te weten Berry Taal en Siem Kerkhof. Zij zijn door de vergadering benoemd tot algemeen bestuurslid.

Tijdens de Algemene Ledenvergadering werden, zoals altijd, ook het Algemeen en Financieel Jaarverslag over 2022 behandeld, evenals de Begroting voor 2023. De vergadering keurde deze documenten goed. De Kascommissie deed verslag van de kascontrole over 2022. Daarover heeft de vergadering het bestuur decharge verleend. Ten slotte zijn wijzigingen in het Huishoudelijk Reglement gepresenteerd. Ook deze zijn door de vergadering geaccepteerd.

Het tweede deel van de avond werd verzorgd door Lucas de Boer, directeur-bestuurder van Rondom Wonen, en manager wonen Gera Esser. Met interactieve middelen werden actuele punten van de huurders behandeld. Over dit gedeelte van de avond volgt nog een uitgebreider verslag.