Ook dit jaar passen de verhuurders de Inkomensafhankelijke Huurverhoging (IAHV) weer toe. Dit levert soms oneerlijke situaties op. Argos heeft zich dan ook altijd verzet tegen deze regeling. Datzelfde geldt voor de Woonbond. Voor mensen die met de IAHV te maken krijgen, heeft de Woonbond nu het Meldpunt Huuralarm opgezet. Daar kunnen huurders nu hun verhalen over de IAHV delen.