In de procedure voor het indienen (en voortzetten) van klachten over Rondom Wonen zijn verschillende wijzigingen doorgevoerd. Wij hebben onze beschrijving van deze klachtenprocedure daarom ook op onze eigen website aangepast. Zie de FAQ ‘Klachten over het handelen en nalaten van Rondom Wonen’.