Huurders hebben dit jaar een ‘WOZ-beschikking’ van de gemeente opgestuurd gekregen. Daarin staat hoeveel hun huurwoning waard is (WOZ = Waardering Onroerende Zaken). Voor sociale huurders is deze brief belangrijk, omdat de maximaal toelaatbare huurprijs van hun woning voor een deel afhankelijk is van de WOZ-waarde.

De WOZ-beschikking ontvangt u in januari of februari. Bezwaar maken heeft alleen zin als de WOZ-waardering te hoog is. Bijvoorbeeld doordat de woning te groot is ingeschat, er geen rekening is gehouden met overlast uit de omgeving, of dat de woningen waarmee de huurwoning wordt vergeleken niet vergelijkbaar zijn. De Woonbond heeft op een rijtje gezet waar u als huurder op moet letten om te kijken of u succesvol bezwaar kunt maken. Ook vindt u daar een gratis modelbrief voor een bezwaar.

Lagere maximale huurprijs
Een verandering van de maximale huurprijs betekent niet dat de huur direct omhoog of omlaag gaat. Het gaat immers om de maximaal toegestane huurprijs van de woning, en veel gevallen ligt de echte huur lager. Door de jaarlijkse huurverhogingen kan de huur wel tot deze grens stijgen. Ook verhuren verhuurders steeds vaker hun woningen op het niveau van de maximale huur. Door een verlaging van de maximale huurprijs kan de huur uiteindelijk minder hoog stijgen. Bezwaar maken tegen een te hoge WOZ-waarde kan dus zorgen voor een minder hoge huur in de toekomst.

Huurverlaging
Daarnaast kan de maximale huurprijs door een lagere WOZ-waarde ook onder de huidige huur komen te liggen. In dit geval hebben huurders recht op huurverlaging. De huidige huur ligt dan namelijk boven het nieuw geldende maximum. Dit komt voor bij huurders die al (bijna) de maximale huurprijs betalen.