Per 1 juli 2019 heeft er een belangrijke wijziging voor de verhuurders plaatsgevonden. Er is namelijk een artikel 1a toegevoegd aan de Warmtewet. Hierin wordt bepaald dat verhuurders (zoals Rondom Wonen) die warmte leveren aan hun huurders (blokverwarming) niet langer onder het regime van de Warmtewet vallen. Dit betekent dat de Warmtewet sinds 1 juli 2019 niet meer van toepassing is op de levering van warmte door verhuurders, maar alleen nog het huurrechtelijke regime van de servicekosten geldt. Als het goed is hebben de bewoners voor wie deze informatie van belang is, al van Rondom Wonen een brief gehad. Bij de afrekening servicekosten ontvangen de huurders verdere uitleg van Rondom Wonen.