De Woonbond (de ‘vakbond’ voor huurders) heeft het afgelopen jaar diverse keren overleg gehad met de aangesloten huurdersverenigingen over een nieuw ‘Plan voor de Volkshuisvesting’. In dit plan doet de Woonbond (gesteund door vele andere belangenorganisaties) dringende aanbevelingen aan de regering van Nederland voor verbetering van de volkshuisvesting in Nederland. Onder het motto: ‘Zoals het nu gaat, kan het niet doorgaan.’ Ook Argos heeft aan dit plan meegewerkt. In december 2019 is het plan door het hoogste inspraakorgaan van de Woonbond (de Verenigingsraad) officieel vastgesteld. Daarna gaat de Woonbond het onder de aandacht brengen van de politiek en de beleidsmakers in de aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen in maart 2021.