Hoewel de coronaperikelen voorbij lijken te zijn, heeft het Argosbestuur besloten om ook dit voorjaar geen algemene ledenvergadering te organiseren. De reden hiervoor is dat op het moment dat we de voorbereidingen hadden moeten starten, het nog niet duidelijk was of vergaderlocaties weer mochten functioneren, zoals we gewend waren. Het bestuur was dan ook niet zeker of er afspraken gemaakt konden worden.

Maar alle stukken die noodzakelijk zijn voor een statutaire vergadering zijn wel te lezen op onze website. Na de zomerperiode zullen we opnieuw overleggen of er een ALV gepland kan worden.

De bedoelde stukken zijn:

  1. Het Algemeen Jaarverslag 2021
  2. Het Financieel Jaarverslag 2021
  3. Een Dechargeverlening van de Kascontrolecommissie over 2021

Nieuwe bestuursleden

Begin 2021 kwam Fred Steenbergen ons bestuur versterken. Hij is sinds de zomer van 2021 volledig bestuurslid. Dit jaar, 2022, heeft Marieke de Haan zich bij ons gevoegd. Zij is kandidaat-bestuurslid en woonde al enkele vergaderingen bij. Procedureel moet de Algemene Ledenvergadering met haar kandidaatstelling instemmen. U kunt reageren tot eind juli 2022. Vanaf die datum gaan wij ervanuit dat u heeft ingestemd met onze voordracht.

Het Argosbestuur is erg blij met de uitbreiding. We zijn nu 5 bestuursleden sterk en we hebben op dit moment een hoop te behappen.