Eigen plek, samen sterk!
Meebeslissen als bestuurslid van Huurdersvereniging Argos

Huurdersvereniging Argos vertegenwoordigt alle huurders van woningcorporatie Rondom Wonen en alle bewoners van woningen die Rondom Wonen beheert voor derden. Het bestuur van Argos praat op bestuurlijk niveau mee over zaken die alle huurders aangaan. Niet alleen met Rondom Wonen, maar ook met de gemeente Pijnacker-Nootdorp. Argos werkt voortdurend aan het vergroten van het belang en gewicht van de huurdersorganisatie en het luider laten klinken van de stem van de huurder.

Huurdersvereniging Argos zoekt per 1 september 2018 nieuwe

Bestuursleden

die mee willen werken aan de verbetering van de dienstverlening aan de huurders en durven na te denken over nieuwe manieren om de wettelijk omschreven rol van de huurdersvereniging te blijven vervullen.

Werkzaamheden
Als bestuurslid bij Argos heeft u invloed op de beleidszaken van Rondom Wonen. Het is de beste positie om ten gunste van de huurders te spreken over zaken als de jaarlijkse huurverhoging, groot onderhoud, verduurzaming en andere zaken die alle huurders van deze corporatie aangaan. Ieder bestuurslid krijgt de verantwoording over specifieke zaken die bij hem of haar passen. Specialistische onderwerpen worden ondergebracht bij bestuursleden met de juiste kennis. Dus als u een kenner bent op het gebied van een voor huurders belangrijk thema, bent u dubbel welkom.

Verwachtingen
Van een bestuurslid wordt verwacht dat hij of zij:
– Het vermogen heeft zich in de huurders en hun belangen in te leven;
– Zich goed kan uitdrukken in de Nederlandse taal, zowel schriftelijk als mondeling;
– Een algemene interesse heeft in de samenleving en in volkshuisvesting;
– Bereid is tijd te investeren in het werk van de huurdersvereniging, minimaal 10 uur per maand;
– Kan werken in teamverband.

Wat er tegenover staat
Een bestuurslid wordt benoemd voor een termijn van drie jaar met de mogelijkheid tot tweemaal herbenoeming. Hij of zij ontvangt volgens wettelijke voorschriften een marktconforme vrijwilligersvergoeding, die gekoppeld is aan het aantal vertegenwoordigde woningen. En als hij of zij dat wenst kan er deelgenomen worden aan voor de functie relevante cursussen en/of opleidingen. Bestuursvergaderingen vinden gemiddeld zo’n tweemaal per maand plaats, behalve tijdens zomerreces. Daarnaast is er ieder kwartaal (dus vier keer per jaar) een overlegvergadering met Rondom Wonen.

Geïnteresseerd?
Wilt u de belangen van de huurders vertegenwoordigen? Denkt u dat u het verschil kunt maken? Meldt u dan aan als ge
ïnteresseerde voor de functie van kandidaat-bestuurslid en stuur een email naar info@huurdersverenigingargos.nl. Het bestuur zal u dan uitnodigen voor een kennismaking tijdens een officiële bestuursvergadering.