In het kader van de nieuwe privacywetgeving die per 25 mei 2018 van kracht is een korte mededeling over de manier waarop Huurdersvereniging Argos met persoonsgegevens omgaat.

Alle persoonsgegevens waarover Argos beschikt zijn door de huurders zelf aangeleverd. Ze worden offline bewaard (ze staan dus niet op deze website en kunnen ook niet bereikt worden via deze website). Argos geeft ze nooit door aan anderen (zoals bijvoorbeeld reclamemakers). Argos gebruikt de gegevens alleen om haar achterban naar beste kunnen te informeren over de zaken waarmee zij bezig is en die van belang zijn voor de huurders die zij vertegenwoordigt. Iedere huurder die van de adreslijst verwijderd wenst te worden, kan dit doorgeven door een email te sturen naar info@huurdersverenigingargos.nl of een brief te schrijven naar Huurdersvereniging Argos, Postbus 46, 2640 AA in Pijnacker. Na ontvangst van zo’n verzoek zal Argos uw gegevens direct verwijderen.