Sinds 18 oktober 2018 is de Samenwerkende Huurdersorganisaties Haaglanden (SHH), tegenhanger van de SVH (koepel van corporaties in Haaglanden), een feit. De intentieovereenkomst is door 14 van de 15 huurdersorganisaties in regio Haaglanden ondertekend, inclusief Argos uit Pijnacker. De SHH vertegenwoordigt nu dus 95 procent van alle huurders in de regio. Dit komt neer op 475.000 huurders. Bovendien hebben zij een stem voor de 132.000 woningzoekenden in de regio.

Marianne Starks sprak de SHH toe namens de corporatiebestuurders. Zijn noemde de ondertekening van deze samenwerking een ‘historisch moment’. Nooit eerder heeft zo’n grote groep huurdersorganisaties zich verenigd. Het SVH bestuur en de samenwerkende gemeenten in de regio zijn dan ook heel enthousiast over dit prachtige initiatief.

Na de feestelijke ondertekening gaat de SHH direct verder aan de slag. Op korte termijn wordt een bestuur geformeerd. Daarna richt de SHH zich op de inhoudelijke vormgeving om tot een visie te komen op de regionale prestatieafspraken, waarbij de SHH nauw betrokken is.