In een individuele rechtszaak van een huurder (gesteund door het juridisch fonds van de Woonbond) tegen de Belastingdienst is onlangs uitspraak gedaan. De Belastingdienst moet deze huurder een schadevergoeding betalen, omdat er in de periode van 2013 tot en met 2016 inkomensgegevens verstrekt zijn aan de verhuurder, terwijl hier geen wettelijke basis voor was. De Belastingdienst overtrad hiermee zijn geheimhoudingsplicht en de huurder heeft hier financiële schade door ondervonden. De verhuurder heeft op grond van deze gegevens een hogere huurverhoging doorgevoerd. De Woonbond voerde eerder een collectieve rechtszaak tegen de Belastingdienst en verhuurders over het verstrekken van de gegevens. De rechter oordeelde toen dat de Woonbond niet ontvankelijk was. Een individuele claim aan de Belastingdienst blijkt nu dus wel succesvol.

Periode

De rechtbank oordeelde dat vanaf 2013 tot april 2016 geen gegevens verstrekt hadden mogen worden. Voormalig minister Blok voerde in april 2016 een wetswijziging door die het verstrekken van gegevens vanaf april 2016 naar oordeel van de rechter wel mogelijk maakt. Voor huurders die in 2013 een inkomensafhankelijke huurverhoging hebben gehad is het van belang de brief voor 1 juli 2018 te versturen omdat hiermee ook de verjaring wordt gestuit. De verjaring van een dergelijke vordering is vijf jaar.

Modelbrief schadevergoeding

De Woonbond heeft een modelbrief beschikbaar op zijn website, waarmee huurders die in de periode 2013 tot april 2016 een Gluurverhoging kregen, een schadevergoeding kunnen eisen bij de Belastingdienst. Huurders kunnen op de site ook een rekentool vinden om uit te rekenen hoe groot hun geleden schade is.

De Woonbond is al sinds de invoering tegen de inkomensafhankelijke huurverhoging of ‘Gluurverhoging’. De privacy van huurders wordt met de voeten getreden, om het mogelijk maken bescheiden middeninkomens een forsere huurverhoging te geven, terwijl zij vaak geen huurprijzen boven de sociale huurgrens kunnen betalen en gewoon in de sociale sector thuishoren. Huurders konden in 2013 al vanaf een bruto jaarinkomen van 33.600 een inkomensafhankelijke huurverhoging krijgen.