Op 23 mei 2018 is de Nationale Woonagenda gepubliceerd. Hierin spreken verschillende partijen af aan de slag te gaan met het oplossen van de grote problemen op de woningmarkt. Bijvoorbeeld door het aanpakken van de woningnood en de (on)betaalbaarheid van het huren. Voorzitter van de Woonbond Ton Selten merkte in een persbericht op: “Huurders hebben de afgelopen jaren flinke huurverhogingen voor hun kiezen gekregen. Zowel in de sociale sector als in de vrije sector, de zogenaamde middenhuur, zijn de huurprijzen voor veel huurders eigenlijk niet te betalen. De Woonbond vindt dat we niet meer moeten spreken over huurverhogingen, maar over huurverlagingen. De Nationale Woonagenda kan alleen succesvol zijn als alle betrokken partijen dat helder voor ogen hebben.” De Woonbond gaat de komende maanden met verhuurderskoepels Aedes, IVBN en Vastgoed Belang in overleg om een akkoord te sluiten over de betaalbaarheid van het huren. Bij het tot stand komen van de Woonagenda waren verder de volgende partijen betrokken: Bouwend Nederland, IPO, NEPROM, NVB-Bouw, NVM, Unie van Waterschappen, Vereniging Eigen Huis en VNG.