Een belangrijk agendapunt op de ledenvergadering van de Samenwerkende Huurdersorganisaties Haaglanden (SHH) op 18 april 2024 was de huuraanpassing die veel huurders die ochtend al in de brievenbus hadden gevonden. De huurders van Rondom Wonen in Pijnacker-Nootdorp, vertegenwoordigd door Argos, inbegrepen. Van de 17 aangesloten huurdersorganisaties konden slechts twee vertellen dat ze tevreden waren over de onderhandelingen met hun corporaties en dat ze wat bereikt hadden. De 15 andere konden niet meer melden dan dat hun corporatie voor maximale huurverhoging was gegaan. Het advies van hun huurdersvertegenwoordigers (bijna) geheel naast zich neerleggend.

Huurdersvereniging Argos schaart zich onder deze 15 teleurgestelde huurdersvertegenwoordigingen. We adviseerden om te stoppen met de Inkomensafhankelijke Huurverhoging (IAHV) en adviseerden om een huurverhoging van gemiddeld 3,2 procent toe te passen. Rondom Wonen heeft deze adviezen niet overgenomen. De corporatie verklaarde dat ze een grote opdracht heeft om snel veel nieuwe woningen te realiseren. Hier is veel geld voor nodig en dat moet ergens vandaan komen. Bovendien ligt er ook nog de verduurzamingsopdracht.

Bij het opstellen van ons advies zijn we niet over een nacht ijs gegaan. Vandaar dat we hem hier integraal op onze website publiceren. Om onze huurders te laten zien, wat we geprobeerd hebben te doen.

HV Argos Advies Huuraanpassing 2024