Het bestuur van Huurdersvereniging Argos nodigt alle huurders van Rondom Wonen uit voor het bijwonen van de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering. Deze wordt gehouden op dinsdagavond 11 juni 2024. De locatie is Welzijnscentrum Keijzershof, Floralaan 102, 2643 HD te Pijnacker. Vanaf 18.45 uur bent u welkom. De vergadering begint om 19.00 uur.

Eerst wordt het statutaire deel van de vergadering afgehandeld. We spreken ook een nieuwe aanpassing in het bestuur door. Hierover wordt gestemd.

Na een korte pauze gaan we dan aan de slag met ons thema: Hoe houden we Rondom Wonen op het rechte pad?
We vertellen wie het beleid van Rondom Wonen controleren en binnen welke grenzen dat gebeurt. Een huurderscommissaris van de Raad van Commissarissen van Rondom Wonen levert hieraan een bijdrage.

De stukken

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering HV Argos 11 juni 2024

Agenda Algemene Ledenvergadering HV Argos 11 juni 2024

HV Argos Algemeen Jaarverslag 2024

HV Argos Financieel Jaarverslag 2024