Geachte bewoners,

Het heeft even geduurd, maar de eerste nieuwsbrief van huurdersvereniging Argos ligt dan toch voor u. Het bestuur heeft de afgelopen maanden hard gewerkt om u niet alleen een nieuwsbrief te kunnen aanbieden, maar ook onze website is in een nieuw jasje gestoken. Met de vernieuwde website is een grote wens van de leden en het bestuur in vervulling gegaan. Het geeft ons de mogelijkheid directer met onze leden te communiceren en hen beter te informeren.

André Plooij, voorzitter

Een nieuw bestuur

Na een aantal moeizame jaren en een aantal bestuurswisselingen, is sinds eind 2013 het bestuur van Argos weer op volle sterkte met zeven enthousiaste en ervaren mensen. Hoog tijd dus om het enthousiasme en elan via een vernieuwde website en een nieuwsbrief over te brengen aan onze leden.

Samenstelling bestuur:

André Plooij, Voorzitter
Yvonne Bessems, Secretaris
Nele Vanhorenbeke, Secretaris
Jeannette Lemstra, Penningmeester
Jan Punt, Bestuurslid
Ibrahim Ahmed, Bestuurslid
Lenie Janssen. Bestuurslid

Waar staan we voor?

De wet verplicht verhuurders om met hun huurders te praten over allerlei belangrijke zaken. Daarbij moet u denken aan de jaarlijkse huurverhoging, de huurovereenkomst, de gang van zaken bij onderhoud en woningverbetering, sloop, nieuwbouw, leefbaarheid enz. Kortom, over zaken van beleid en beheer die de woningen en de woonomgeving betreffen.
Argos vertegenwoordigt de huurders van Rondom Wonen bij dit overleg, adviseert op basis van gelijkwaardigheid over deze zaken en geeft mede invulling aan de beleidsmatige en inhoudelijke voorbereiding en uitvoering ervan. Argos komt op voor de belangen van de huurders.

Via deze en volgende nieuwsbrieven willen we onze leden informeren over onze werkzaamheden, uitgebrachte adviezen en ingenomen standpunten.
Alle huurders van Rondom Wonen, leden van Argos en niet-leden, ontvangen per post deze eerste nieuwsbrief. Misschien is het wel uw eerste kennismaking met Argos? Volgende nieuwsbrieven zullen, om de kosten laag te houden, alleen digitaal worden verstuurd.

Wilt u ook in de toekomst op de hoogte blijven van het werk van uw huurdersvereniging?
Meldt u dan nu aan via onze website! www.huurdersverenigingargos.nl
Wel dient u eerst lid te worden van Argos.
Aan dit lidmaatschap zijn geen kosten verbonden en is gratis.

Het bestuur onderkent dat niet alle huurders internet hebben. Leden van Argos die geen toegang tot internet hebben kunnen zich aan melden voor een papieren versie van de nieuwsbrief, Dat kan per brief of door strookje onderaan deze brief in te vullen en te sturen aan de secretaris:

Huurdersvereniging Argos
T.a.v. de secretaris
Postbus 46
2640 AA Pijnacker