Beste huurders,
De Algemene Ledenvergadering van Huurdersvereniging Argos op 17 april 2019 is in een goede sfeer verlopen. 43 huurders hebben met Lucas de Boer, directeur-bestuurder van Rondom Wonen, over diverse punten gesproken. Na afloop waren alle deelnemers zeer te spreken over de manier waarop de directeur hun vragen behandelde. Men voelde zich serieus genomen. Duidelijkheid over wat wel of niet mogelijk was, maar ook oprechte toezeggingen vormden de basis voor een ontspannen sfeer.

André Plooij, voorzitter

Mogelijkheid tot huurverlaging of -bevriezing
In het Sociaal Huurakkoord dat De Woonbond en AEDES (koepel van woningbouwcorporaties) eind 2018 afsloten (maar dat nog niet in een wet is vastgelegd) hebben beide partijen afgesproken dat huurders met een laag inkomen en een hoge huur in aanmerking kunnen komen voor ‘huurverlaging’ of ‘huurbevriezing’.

Er zijn inmiddels huurders die een huurprijs boven de huurtoeslaggrens (€ 720,42) betalen, maar die, op basis van hun inkomen, recht hebben op huurtoeslag. Is dit het geval, dan kan de huurder verzoeken (hij of zij moet dit zelf doen) om een huurverlaging tot € 1,- onder de huurtoeslaggrens. De huur wordt dan verlaagd naar € 719,42 en daarmee komt de huurder opnieuw in aanmerking voor huurtoeslag.

Voor huurbevriezing komen huurders in aanmerking die recht hebben op huurtoeslag en een huur hebben van boven de € 607,46 voor een 1- of 2-persoonshuishouden en € 651,03 voor een 3- of meerpersoonshuishouden. Dit betekent dat de huurverhoging op 1 juli 2019 niet omhoog gaat.

Dit geldt echter niet voor huurders die in een niet-DAEB woning (een geliberaliseerde, ‘vrije markt’-woning) wonen. Of dit zo is, kunt u navragen bij Rondom Wonen. U kunt ook een check doen op www.woonbond.nl/huurbevriezing-of-verlaging. Aan de hand van een online vragenlijst kunt u hier uitzoeken of u eventueel in aanmerking komt voor deze maatregelen.  Natuurlijk kunt u ook voor vragen bellen met Rondom Wonen (015-3620520) of langsgaan op het kantoor (Industrieweg 2, Pijnacker).

Vaste lasten drukken steeds zwaarder op huurders
Huurders zijn ruim de helft van hun inkomen kwijt aan vaste lasten. Afhankelijk van de grootte van het huishouden, het inkomen en de huur, varieert het tussen de 56 en 65 procent. Tien jaar geleden lag dit nog gemiddeld 5 procent lager. Deze gegevens verklaren waarom bijna 40 procent van de sociale huurders in Nederland moeite hebben met rondkomen en dat het hen niet lukt om te sparen. Schulden zijn dan soms niet te vermijden. Het Argosbestuur heeft hier eerder aandacht voor gevraagd. En hiermee hebben wij dit probleem begin 2019 op de agenda van de SVH (Sociale Verhuurders Haaglanden; alle woningcorporaties in onze regio) en de SHH (Samenwerkende Huurdersorganisaties Haaglanden; vorig jaar opgericht) gekregen. Als uitvloeisel hiervan wordt er nu een enquête onder huurders gehouden. Het eindresultaat zal hopelijk eind dit jaar beschikbaar zijn.

Meer wegen naar duurzaamheid
Naar een artikel uit het AD van 8 februari 2019 door Niek Megens
Op de Bouwbeurs in de Utrechtse Jaarbeurs is de cv-ketel die op waterstof werkt een regelrechte hit. Geen wonder, want dit apparaat, ontworpen door een kachelproducent uit Apeldoorn, kan een huis straks veilig verwarmen zonder de extra isolatiekosten die een waterpomp vraagt. Bovendien kan de ketel worden aangesloten op het bestaande netwerk, waarmee we nu nog aardgas naar onze huizen brengen.

Er is heel veel discussie over de energietransitie. Moeten we van het gas? Aan de warmtepomp? Maar vergeten wordt de onderliggende vraag: “Hoe komen we tot CO2-reductie?” Waterstof is hierop een antwoord. Niet hét antwoord. Waterpompen kunnen prima functioneren in nieuwbouwhuizen, maar voor oudere woningen kan de waterstofketel een prima oplossing zijn.

Het grote voordeel van waterstof is dat het makkelijk te transporteren en op te slaan is zonder dat er energie verloren gaat, zoals bij leeglopende accu’s en batterijen. De heer Marco Bijkerk van de betreffende kachelproducent geeft wel aan dat men afhankelijk is van de welwillendheid van andere partijen, maar binnen enkele jaren kan er veel gebeuren.

Er zal een proef gehouden worden in de deelgemeente Rozenburg (Rotterdam), in samenwerking met netbeheerder Stedin, de gemeente Rotterdam en corporatie Ressort Wonen. In een appartementencomplex zal een ketel op zuiver waterstof gaan draaien. Volgens Remeha is dit een eerste stap om van prototype tot productiemodel te komen.

Rondom Wonen aangesloten bij Geschillencommissie Wonen Zuid-Holland
Per 1 april 2019 is Rondom Wonen officieel toegelaten tot de nieuw geïnstalleerde regionale Geschillencommissie Wonen Zuid-Holland (GCWZH). Piet van der Sanden, voorzitter van de stuurgroep GCWZH, heette de woningcorporatie welkom met de volgende woorden: “Fijn dat ik Rondom Wonen nu formeel welkom mag heten in de kring van de GCWZH, als 28ste deelneemster! De afgesproken toetredingsdatum is 1 april 2019. Dus alle klachten die dateren vanaf die datum zijn welkom bij de GCWZH. Een zorg minder voor Rondom Wonen en voor Huurdersvereniging Argos.” De regionale onafhankelijke GCWZH neemt hiermee de taak over van de door Rondom Wonen zelf ingestelde geschillencommissie, die ophoudt te bestaan.

Lucas de Boer spreekt op algemene ledenvergadering
De Algemene Ledenvergadering van Huurdersvereniging Argos op 17 april 2019 in Restaurant Tout le Monde aan Noordweg 19 in Pijnacker, werd goed bezocht. Het voorstel om Lucas de Boer, directeur-bestuurder van Rondom Wonen, de ledenvergadering bij te laten wonen en hem vragen van huurders te laten beantwoorden, bleek een goede ingeving te zijn. Er kwamen bijna 50 mensen op de bijeenkomst af.

Het Argosbestuur had al in de uitnodiging duidelijk gemaakt dat het van plan was om het officiële gedeelte met de jaarverslagen en de financiële verantwoording zo snel mogelijk te laten verlopen. Dit lukte goed. Het essentiële, maar wel wat taaie, gedeelte van iedere algemene ledenvergadering werd efficiënt afgewerkt. Secretaris Roel Brandsma presenteerde de jaarverslagen en voorzitter André Plooij deed de financiële kant, aangezien penningmeester Ibrahim Ahmed per 1 januari 2019 is gestopt. Dit in verband met een nieuwe functie bij de Geschillencommissie Wonen Zuid-Holland (zie hierboven). Het financiële jaarverslag en de begroting waren echter nog wel door hem opgesteld. Zoals altijd zaten de documenten goed in elkaar en dus kon de Kascontrolecommissie het Argosbestuur over 2018 décharge verlenen.

Na een korte pauze (met hapjes) begon de themadiscussie met de directeur-bestuurder van Rondom Wonen. Dit werd een levendige en positieve discussie, waarin huurders hun vragen en zorgen kenbaar maakten en de heer De Boer zo goed mogelijk en met begrip voor emoties antwoord gaf. Verschillende kwesties die in de themadiscussie naar voren kwamen, worden met voorrang door Rondom Wonen opgepakt. Het was ook aanleiding voor acht huurders om zich op te geven voor gesprekken in een hernieuwde rondetafeldiscussie over de aanpak van de problemen in Pijnacker-Noord.