Begin dit jaar (maart 2022) heeft het kabinet het Programma Woningbouw gepresenteerd. Het Argosbestuur is echter van mening dat de voorgestelde maatregelen nog onvoldoende zijn om de betaalbaarheid echt voldoende te verbeteren.

Huurbevriezing
Voor 2024 staat er een huurbevriezing gepland. Het bestuur is er voorstander van om de huren al te bevriezen in 2023. Net onder de bizarre inflatie gaan zitten, doet te weinig om te hoge huurstijgingen tegen te gaan. Bovendien wordt de Verhuurderheffing afgeschaft. Om de in 2013 ingevoerde heffing te kunnen betalen, zijn de huurprijzen sindsdien fors gestegen. Het is niet meer dan logisch dat huurders er ook baat bij hebben dat deze heffing verdwijnt. De geplande eenmalige huurverlaging in 2024 voor huurders met een laag inkomen vinden we wel een goede stap.

Vrije sector
Het aan banden leggen van woekerprijzen in de vrije sector is ook een hoognodige stap. Door de huurprijsbescherming van het woningwaarderingsstelsel (het puntenstelsel waarmee de kwaliteit van een woning tot een maximale huurprijs leidt) door te trekken zijn meer huurders beschermd tegen woekerprijzen die compleet losstaan van de kwaliteit van een woning. De minister wil de grens voor deze bescherming naar een bedrag tussen de €1.000,- en €1.250,- doortrekken, de precieze grens moet nog bepaald worden. Het bestuur ziet er meer heil in om deze grens door te trekken naar zo’n €1350,-, zodat meer woningen onder deze bescherming vallen. Maar ook met de bescherming van het puntenstelsel blijven veel vrijesectorprijzen niet te betalen voor middeninkomens. Daarom blijft inzetten op een grotere sociale huursector voor lage en middeninkomens hard nodig.

Huurtoeslag
Ook de huurtoeslag gaat op de schop. Het kabinet wil gaan werken met een normhuur, waar de hoogte van de huurtoeslag op wordt berekend. Nu wordt de hoogte bepaald op basis van de feitelijke huur die een huurder betaalt. Huurtoeslagontvangers met een hoge huur gaan er straks dus op achteruit. Dit lijkt ons niet de juiste invulling. Bij een overstap naar normhuur moet de norm hoog genoeg liggen om te voorkomen dat huurders met een laag inkomen en een hoge huur in de problemen komen.