Op zaterdag 23 april 2022 ontvingen de huurders van Rondom Wonen hun online brief over de huurverhoging voor 2022. Deze huurverhoging is doorgevoerd tegen het advies van Huurdersvereniging Argos in. Argos had namelijk, ziende op de financiële situatie in Nederland, negatief geadviseerd op huurverhoging en juist gepleit voor huurbevriezing. Het bestuur van Argos betreurt dat ons advies niet door de corporatie is overgenomen.

Ons goed onderbouwde advies.