Argos is op zoek naar een huurder die de kascontrole wil doen. Het gaat om een eenmalige activiteit die door 2 huurders moet worden gedaan. Wij hebben dit jaar al één ervaren kascommissielid bereid gevonden om weer de controle te doen. Dus in feite gaat het om ‘meekijken’ en vooral kritisch te zijn. De opdracht bestaat uit het checken van de betaalrekening door middel van facturen en bonnetjes, gemiddeld zo’n 6 à 8 bonnetjes per maand. U mag uitgaan van hooguit anderhalf uur voor deze klus. U kunt zich melden via het mailadres van Argos (info@huurdersverenigingargos.nl) of telefonisch via de voorzitter (085-8001111).