De verduurzaming van het appartementencomplex De Visserlaan in Pijnacker-Noord is afgerond. Vlak voor de bouwvak van 2021 werd het complex al opgeleverd. Er moest daarna echter nog het één en ander gedaan worden, onder andere aan de installatie. De kinderziektes zijn inmiddels verholpen en de bewoners zijn tevreden. In de zomer van 2021 is een enquête gehouden, die heel positief is ingevuld. De bewoners houden de warmte beter binnen en de warmte vervliegt minder snel.

Aanpassingen

De huizen zijn op verschillende grote en kleine zaken aangepakt.
– Alle boilers zijn eruit gehaald
– In alle huizen is HR++ glas aangebracht
– Het ventilatiesysteem is vraaggestuurd gemaakt (bewoners kunnen dit nu zelf regelen)
– Alle huizen zijn gasvrij gemaakt (hiermee vervalt voor alle bewoners het zogeheten vastrecht)
– Er is extra spouwmuurisolatie aangebracht
– De plafonds zijn geïsoleerd
– De daken zijn geïsoleerd

Toekomst


Rondom Wonen gaat de andere appartementencomplexen in Pijnacker-Noord op vrijwel dezelfde manier aanpakken. Het enige wat de corporatie niet meeneemt uit het pilotproject is de spuitisolatie van berging en garages. Dit was de enige maatregel die niet beviel. De bewoners hebben aangegeven dat Rondom Wonen er nog voor had kunnen kiezen om ook meteen zonnepanelen aan te brengen. Dit was echter niet opgenomen in de overeengekomen plannen met de aannemer. Het is volgens Rondom Wonen ook niet slim om zonnepanelen aan te brengen zonder eerst de daken te vervangen.

Tijdpad


In maart 2022 besluit het Management Team van Rondom Wonen definitief over het plan voor de andere complexen. De Raad van Commissarissen zal dit daarna nog beoordelen. Het eerstvolgende complex dat volgens plan wordt verduurzaamd staat al in de startblokken. Zoals het er nu uitziet, begint de verduurzaming van het complex na de bouwvak van 2022. Er moet echter eerst nog een flora en fauna-schouw plaatsvinden. In de daaropvolgende periode komen alle andere complexen aan de beurt. Eerst de driehoog flats en daarna de vijfhoog flats. De complexen die ook koopwoningen bevatten (waar dus een Vereniging van Eigenaars (VvE) zit) als laatste. De planning gaat er nu vanuit dat de hele operatie gereed is in 2025.

Projectcommissie

De pilot met De Visserlaan werd begeleid door een klankbordgroep van bewoners (en een vertegenwoordiging van Argos). Voor de andere complexen is een projectcommissie opgezet. Voor de meeste complexen is een bewoner bereid gevonden om plaats te nemen in deze commissie. Alleen bij de Vogelkerslaan is dit niet gelukt.

Meer informatie is te vinden op de website van SlimOnderhoud De Visserlaan.