Vanwege de gezondheidsrisico’s voor zowel huurders als bestuursleden door de covid19 crisis hebben we dit jaar geen Algemene Ledenvergadering (ALV) kunnen organiseren. Als Huurdersvereniging kunnen we hier niets aan doen, maar we vinden het toch belangrijk om de huurders inzicht te bieden in het reilen en zeilen van HV Argos afgelopen jaar. Eerst leek het ons mogelijk om de ALV uit te stellen naar het najaar en dat hebben we ook gecommuniceerd via onze nieuwsbrief. De ’tweede golf’ heeft deze plannen echter getorpedeerd.

Vandaar dat wij u nu via onze website de ALV-stukken presenteren.

Begeleidende brief ALV 2020

Algemeen en Financieel Jaarverslag 2019

Notulen ALV 2019

Verslag Kascontrolecommissie 2019

Begroting 2020

Als u als huurder wilt reageren, dan kan dat via info@huurdersverenigingargos.nl.