Beste huurders,

De Inspiratieavond die in de Argos Nieuwsbrief van mei 2016 werd aangekondigd heeft op 23 juni 2016 plaatsgevonden. Mijns inziens met succes. We mogen stellen dat deze avond de toon heeft gezet voor de rest van het traject dat Argos met Rondom Wonen is ingegaan.

Namens het bestuur,

André Plooij, voorzitter

Inspiratiebijeenkomst zet toon

Op 23 juni 2016 werd een unieke gezamenlijke bijenkomst belegd door Huurdersvereniging Argos en woningcorporatie Rondom Wonen. Deze Inspiratiebijeenkomst vond plaats in de ruimte van SWOP aan de Floralaan in Keijzershof.

Het bestuur van Huurdersvereniging Argos was voltallig aanwezig. Rondom Wonen werd vertegenwoordigd door haar managementteam, inclusief directeur Lambert Greven, en verschillende andere medewerkers met sleutelposities. Ook waren de twee leden van de Raad van Commissarissen (het zakelijke toezicht op Rondom Wonen) aanwezig die de huurdersbelangen in hun portefeuille hebben. Een van hen mocht vorig jaar zijn plaats innemen na een sollicitatieprocedure waarbij Argos rechtstreeks betrokken was. Ook de landelijke koepelorganisatie voor huurdersorganisaties de Woonbond was op de avond. En, zeer belangrijk, een tiental actief meedenkende huurders.

Met een positieve instelling, goede plannen voor de toekomst en het besef dat een nieuwe dynamiek in huurdersparticipatie onvermijdelijk is, kwamen al deze mensen naar de Inspiratieavond om na te denken over manieren om de huurdersparticipatie te versterken. Met andere woorden: hoe kunnen we het meedoen, meedenken en – 2 – meebeslissen van huurders op het gebied van het woon- en huurbeleid in PijnackerNootdorp verbeteren en stimuleren?

Proeftuinen

In een gezamenlijke inleiding vertelden André Plooij, voorzitter van Argos, en Tanja Roest, hoofd wonen, de ontstaansgeschiedenis van deze unieke bijeenkomst. Het idee kwam voort uit de door de Woonbond en Aedes (koepel woningcorporaties) opgezette ‘Proeftuinen’. Een experimenteel project dat in antwoord op de nieuwe Woningwet per 1 juli 2015 een weg zoekt naar de toekomstige aanpak van de huursector. Hierin trekken acht corporaties en hun acht huurdersvertegenwoordigingen (waaronder dus Rondom Wonen en Argos) samen op en zoeken een nieuwe manier van werken. Met name met het oog op de veel grotere rol die een huurdersorganisatie sinds de invoering van de nieuwe Woningwet speelt. De vertegenwoordigster van de Woonbond merkte op de Inspiratieavond op dat deze bijeenkomst mooi liet zien hoe ver Argos en Rondom Wonen eigenlijk al gevorderd zijn. In haar ervaring is geen enkele combinatie van corporatie en huurdersvertegenwoordiging al op dit niveau beland.

Apenstreken

Na de inleiding volgde een presentatie van Patrick van Veen, werkzaam bij Apenheul en de man achter ‘Apemanagement’. Vanuit zijn werkervaring bracht hij een mooi inzichtelijk verhaal over de manier waarop verschillende apensoorten met elkaar omgaan en gezamenlijke doelen bereiken. Ook in het menselijke sociale leven spelen imponeergedrag, het onderhouden van relaties, samenwerken, de ‘gunfactor’ (ik heb wat voor je over, maar dat heeft een grens) en de noodzaak dat beide partijen beter moeten worden van een gezamenlijke actie een belangrijke rol.

De kern van de Inspiratieavond was het gedeelte na de pauze waarin de aanwezigen werden verdeeld over vier groepen (met per groep zoveel mogelijk verschillende achtergronden). In de groep boog men zich vervolgens over opzettelijk – 3 – pittige stellingen als: “Rondom Wonen moet van een stichting weer een vereniging worden, waarin de huurders de laatste stem hebben.” Of: “Rondom Wonen moet een betaalde medewerker in dienst nemen voor het werk van Argos.” De bedoeling was om de meningen over de toekomst van Rondom Wonen en haar huurders te peilen. Aan het eind van de avond werden de gedachten van de groepen over de stellingen voor de hele vergadering gepresenteerd. De meningen zijn vervolgens verzameld en gerubriceerd. Ze gaan de basis vormen voor verdere discussie op een tweede Inspiratiebijeenkomst, die na de zomervakantie gaat plaatsvinden. Met deze bijeenkomsten zetten Argos en Rondom Wonen een duidelijke stap in de richting van een nieuwe toekomst voor de plaatselijke huursector. Een toekomst waarin ook ruimte en uitdaging is voor twee nieuwe leden van het Argos bestuur.

Argos zoekt twee bestuursleden

De kandidaat-bestuursleden gaan deel uitmaken van een bestuur dat door de nieuwe Woningwet uitgedaagd wordt om meer en doelgerichter betrokken te zijn bij de besluitvorming van Rondom Wonen en van de Gemeente Pijnacker-Nootdorp over onder andere de Prestatieafspraken en het te voeren huisvestingsbeleid in Pijnacker-Nootdorp. Heeft u interesse en huurt u een woning bij Rondom Wonen? Dan kunt u reageren via ons telefoonnummer: 085-8001111, of via ons e-mailadres: info@huurdersverenigingargos.nl. Meer informatie over Argos kunt u vinden op www.huurdersverenigingargos.nl.