Beste Huurders,

U leest nu de laatste nieuwsbrief van dit jaar. Regelmatig heeft het bestuur u met nieuwsbrieven zoals deze op de hoogte gehouden van de diverse onderwerpen die dit jaar punt van discussie waren. Uiteraard zijn bijna alle discussies zinvol en boeiend. Zeker nu in 2017 het startschot wordt gegeven voor een nieuw kantelpunt in de geschiedenis van de medezeggenschap van huurders (de Woningwet spreek van ‘participatie’). Daarbij mag zeker niet onvermeld blijven dat Tanja Roest en ik aan de basis hebben gestaan van een einddocument met mogelijke overlegvormen, dat kan dienen als voorbeelddocument voor individuele huurdersorganisaties. In deze laatste nieuwsbrief van 2016 treft u onder andere een oproep aan om u aan te melden voor het vervolg op de discussieavond van 23 juni 2016. De nieuwe datum is 9 januari 2017.

Het bestuur wenst u alvast prettige kerstdagen en een goede jaarwisseling.
Namens het bestuur, André Plooij

Uitnodiging bijeenkomst ‘Versterken Huurdersparticipatie’

Op maandag 9 januari 2017 organiseren Argos en Rondom Wonen een nieuwe bijeenkomst over het versterken van huurdersparticipatie. Graag nodigen wij u voor deze avond uit.

Op het programma staan de volgende onderwerpen:

  • Een spreker die op inspirerende en enthousiaste wijze kan vertellen over de relatie van de provinciale overheid en haar burgers.
  • Een presentatie over de voorgestelde nieuwe werkwijze om huurders meer te betrekken bij het voorgenomen beleid.

U bent van harte welkom op deze avond, maar wij willen wel graag van te voren weten of u komt. Meld u daarom vóór 2 januari 2017 aan via het mailadres info@rondomwonen.nl. Na uw aanmelding ontvangt u een definitieve uitnodiging.

Digitalisering Rondom Wonen

Nog voor het eind van dit jaar werkt Rondom Wonen met een nieuw computersysteem. Van dit systeem merken wij als huurders weinig. Wel zullen interne processen beter en makkelijker verlopen. De komende jaren investeren de gezamenlijke corporaties zo’n 100 miljoen euro extra per jaar in digitalisering. Het gaat dan om zaken als primaire systemen, apps, klantportalen, smart houses, big data en beveiliging.

Het is onduidelijk wanneer Rondom Wonen de volgende stap zet in de verdere uitbouw van ICT- toepassingen. In de beleidsvoorstellen lezen we dat er een online portaal 24/7 (24 uur per dag, zeven dagen in de week) klantendienst wordt ingevoerd. Maar het is nog niet duidelijk welke toepassingen zullen worden ingebouwd. De vraag is: willen de huurders wel geconfronteerd worden met deze ICT-toepassingen?

Ongetwijfeld zijn er huurders die misschien nog nooit van internet gebruik hebben gemaakt, maar het aantal zal zeker niet hoog zijn. Onderzoek wijst uit dat in 2016 maar 8% van de Nederlanders geen gebruik maakte van internet en dat dit in de komende 10 jaar zal zijn gedaald tot 4%. Het gemak van het contact met Rondom Wonen wanneer je dit maar wilt, is nu al bij veel andere bedrijven en organisaties een feit. Wie kent de thermostaat Toon niet met zijn vele mogelijkheden? En bij onze gemeente kun je alleen nog maar digitaal een afspraak maken voor je rijbewijs verlengen, een paspoort aanvragen of verlengen, verhuizen, enzovoorts. Ook voor ons als huurders kan dit gemak ‘de mens dienen’. Huurders willen immers maar één ding: snel aan informatie komen en geholpen worden.

Maar ook voor Rondom Wonen zijn datagegevens belangrijk. Argos is van mening dat, wanneer hiervoor apps ontwikkeld worden (zeker ook toepasbaar op smartphones), Rondom Wonen zal moeten kiezen voor een portaal dat specifiek op de eigen behoeften is gericht. Uiteraard moet er dan eerst een digitale visie komen, waarin voor de huurder duidelijk wordt welke toepassingen er ingevoerd worden.

Dus: corporatie, kom uit je comfortzone en ga innoveren! Als de medewerkers eigenwijzer en eigenzinniger worden, loop je de kans je werkelijk te gaan onderscheiden van de collegabedrijven. Vergeet echter één belangrijke vraag nooit: wat wil de huurder? Betrek ze dus bij deze discussies.

Bestuurslid neemt afscheid

Wegens chronische ziekte heeft ons bestuurslid Sylvia Esseveld besloten om per 1 januari 2017 te stoppen met haar werk voor het bestuur van Argos. Ze legt haar functie als algemeen bestuurslid neer. Het bestuur betreurt dit uiteraard, maar heeft wel alle begrip voor dit besluit. We danken haar voor haar inzet en waardevolle bijdrage en wensen haar het allerbeste.

Huurdersvereniging Argos zoekt bestuursleden
Hart voor huren, gevoel voor besturen?

Huurdersvereniging Argos vertegenwoordigt alle huurders van corporatie Rondom Wonen én alle huurders van woningen waarvan Rondom Wonen het beheer heeft. Argos is een serieuze gesprekspartner. Niet alleen voor Rondom Wonen, maar ook voor de lokale overheid. Het bestuur van Argos hecht grote waarde aan professioneel werken. Hierin worden wij gesteund door de Woningwet 2015. Ontwikkelingen in de samenleving maken dat we als bestuur extra alert willen zijn op specifieke thema’s, zoals social media, duurzaamheid, financiën, nieuwbouw en leefbaarheid. Heeft u ervaring of kennis op één van deze gebieden? Dan vragen wij u te reageren op deze vacature.

Wat bieden wij
Wij bieden een uitdagende bestuursfunctie binnen de huursector, waarbij u invloed heeft op beleidszaken en waarin u nauwe contacten onderhoudt met Rondom Wonen, haar huurders en met andere betrokken partijen, zoals de gemeente Pijnacker-Nootdorp. Bestuursleden ontvangen een gepaste vergoeding. De eerste zes maanden gelden als een wederzijdse proefperiode.

Wat vragen wij

Kennis en ervaring
– Bij voorkeur ervaring met de onderwerpen duurzaamheid en leefbaarheid, of voldoende aantoonbare interesse in genoemde onderwerpen.

Vereisten
– Huurder zijn van Rondom Wonen.
– Bereid zijn tijd te investeren in het werken voor de huurdersvereniging (ca. 10 uur per maand).
– Een algemene interesse hebben in de samenleving en in volkshuisvesting.
– Bereid zijn cursussen te volgen voor verdere ontwikkeling en bereid zijn de bestuursfunctie gedurende drie jaar te vervullen (herverkiezing is daarna nog tweemaal mogelijk).
– Over empatisch vermogen beschikken.
– Een positieve instelling hebben.
– Zich goed kunnen uitdrukken in de Nederlandse taal, zowel schriftelijk als mondeling.

Geïnteresseerden worden geacht hun sollicitatie toe te lichten voor een sollicitatiecommissie.