Beste huurders,
U leest nu de laatste nieuwsbrief van 2017. In de vier nieuwsbrieven die afgelopen jaar verschenen zijn, heeft het bestuur u in grote lijnen geïnformeerd over de interessante gebeurtenissen van 2017. Het bestuur wenst u fijne feestdagen en een goede jaarwisseling toe.

Klantportaal
Het is anno 2017 geen geheim dat steeds meer huurders digitaal contact met de corporatie prefereren. Ook Rondom Wonen is bezig met het ontwikkelen van een digitaal klantportaal. Het melden van reparaties, het inzien van woninggegevens en het opzeggen van de huur zijn enkele voorbeelden van mogelijkheden die in dit nieuwe portaal ingepast kunnen worden. Het bestuur is ook nauw betrokken bij deze ontwikkeling. Uiteraard houden wij u op de hoogte van de voortgang.

De huurder en de VvE ( Vereniging van Eigenaren)
Op aandringen van het bestuur is een initiatief gestart om huurders van complexen (flats) te betrekken in een vorm van samenwerking met huiseigenaren, verenigd in een VvE. Dit met als doel te komen tot een goede formele samenwerking tussen eigenaren en huurders binnen een VvE. Omdat Rondom Wonen altijd minimaal voor 51 procent eigenaar zal blijven van haar wooncomplexen, is het noodzakelijk dat ook zij hierbij nauw betrokken is. Rondom Wonen is er ook zelf van overtuigd dat dit initiatief tot een resultaat moet leiden. Begin 2018 zal hierover een proefproject worden gestart in één van de flats in Noord. Aan de bewoners zal gevraagd worden mee te discussiëren over de vorm van betrokkenheid of inspraak die wenselijk wordt geacht.

Bestuur
Met ingang van 1 januari 2018 hebben Rondom Wonen en Corporatie Habion hun samenwerking beëindigd. Alle Habion huurders die zich in het verleden hebben aangemeld als lid van Argos zullen met ingang van deze datum uit de verzendlijst worden verwijderd. Het bestuur dankt alle huurders voor het in hen gestelde vertrouwen. Het besluit heeft ook consequenties voor het bestuur zelf. De voorzitter huurt van Habion en zal daarom per 1 januari 2018 aftreden. Om continuïteit te garanderen neemt het bestuur hem bij bestuursbesluit direct daarna, maar nu als vrijwillige externe bestuursmedewerker, opnieuw aan.

Duurzaamheidstoepassingen
Rondom Wonen is begonnen zich te oriënteren over de vraag wat het betekent als ze de huurders gaan melden dat ze de huizen gaan verduurzamen. Wat moeten ze zich afvragen? Stel je brengt de boodschap als volgt: “We gaan uw woning verduurzamen/renoveren, uw huur gaat daardoor omhoog, maar omdat uw huis zometeen evenveel energie opwekt als het gebruikt, gaat uw energierekening naar nul. Per saldo blijven de woonlasten dus hetzelfde.”

Dit lijkt op papier een goed voorstel, maar voordat een huurder daarmee instemt, wil die wel zeker weten dat hij of zij inderdaad niet meer gaat betalen. Want wie is er verantwoordelijk als een installatie niet goed is ingeregeld? Of als de woning toch minder energie opwekt dan verwacht? Dan moet je toe naar gegarandeerde energieprestaties. Allemaal vragen die de huurder kan krijgen als Rondom Wonen besluit om Nul-op-de-Meter woningen te gaan bouwen. En bij andere toepassingen kan dezelfde filosofie gehanteerd worden. En steeds zal de huurder zich afvragen of het duurzaam of energieneutraal maken van woningen niet automatisch betekent dat de huur omhoog gaat. Wie garandeert mij of ik de extra huur inderdaad terugverdien met minder stookkosten?

In de media wordt door het kabinet veelvuldig aangegeven dat huurders in de toekomst minder elektriciteit en gas gaan gebruiken en dat dit niet alleen wordt gerealiseerd door het plaatsen van bijvoorbeeld zonnepanelen en het aanbrengen van dubbelglas, maar ook doordat huishoudelijke apparaten (zoals de koelkast en de wasmachine) zuiniger worden. Dit alles zal de energienota flink terug moeten dringen. Misschien klopt dat, maar dat gaat alleen op bij nieuwe apparaten. En niet iedereen koopt om de vijf jaar nieuwe apparaten. Veel mensen doen dat pas als ze stuk gaan. Niets wijst erop dat we in de nabije toekomst daadwerkelijk minder energie gaan verbruiken. We kunnen er eerder van uitgaan dat onze energierekening stijgt, bijvoorbeeld vanwege hogere energiebelastingen en hogere transportkosten. Natuurlijk wijst Argos duurzame energietoepassingen niet af, maar we geloven niet in een lagere kostenpost.

Alles staat of valt met goede communicatie- en/of bewonersbegeleiding. Betrokkenheid moet uiteindelijk leiden tot een tevreden bewoner. De huurder moet vertrouwen hebben in het proces en in het eindresultaat. Zo’n investering betaalt zich dubbel terug.

Algemene Ledenvergadering
De ledenvergadering van 2018 wordt gehouden op woensdagavond 7 maart 2018. Noteer deze datum nu al in uw agenda. Naast de in de statuten vermelde agendapunten zal na de pauze het thema ‘Duurzaamheid en Energietoepassingen’ bij u geïntroduceerd worden. Hiervoor is opnieuw Ferenc van Damme uitgenodigd. Hij zal met u in discussie gaan over wat dit thema voor u in de toekomst gaat betekenen en welke toepassingen mogelijk zijn.