Beste huurder, 

De tijd gaat zo snel dat we alweer toe zijn aan de volgende nieuwsbrief van het jaar. Binnenkort start de zomervakantie. Maar voor de zomer echt begint, wordt het bestuur van Argos betrokken bij de keuze voor twee nieuwe leden van de Raad van Commissarissen van Rondom Wonen. Dit lijkt simpel, maar we zijn toch weer nieuwsgierig om te ontdekken welke personen zich zullen melden voor deze twee vacatures.

Dan een herhaalde oproep aan kritische huurders om zich aan te melden voor de focusgroepbijeenkomst op 11 juli 2018. Huurders zullen op deze bijeenkomst gezamenlijk hun gedachten laten gaan over toekomstige vormen van huurdersvertegenwoordiging, die ervoor kunnen zorgen dat huurders in hun directe woon- en leefomgeving sneller en beter betrokken worden bij de besluitvorming. De bijeenkomst zal informeel zijn, zonder hiërarchie of vooropgezette agenda. De Argos bestuursleden zullen meediscussiëren als huurders van Rondom Wonen. In deze nieuwsbrief leest u de locatie en het aanvangstijdstip. Hebt u interesse? Meld u dan aan en neem twee andere huurders mee. Aanmelden kan via: info@huurdersverenigingargos.nl.

Namens het bestuur
André Plooij, voorzitter

 

Nationale Woonagenda legt vinger op zere plek

Minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties presenteerde op 23 mei 2018 de Nationale Woonagenda. Hierin spreken verschillende partijen af aan de slag te gaan met het oplossen van de grote problemen op de woningmarkt. Bijvoorbeeld door het aanpakken van de woningnood en de (on)betaalbaarheid van het huren. Voorzitter van de Woonbond Ton Selten merkte in een persbericht op: “Huurders hebben de afgelopen jaren flinke huurverhogingen voor hun kiezen gekregen. Zowel in de sociale sector als in de vrije sector, de zogenaamde middenhuur, zijn de huurprijzen voor veel huurders eigenlijk niet te betalen. De Woonbond vindt dat we niet meer moeten spreken over huurverhogingen, maar over huurverlagingen. De Nationale Woonagenda kan alleen succesvol zijn als alle betrokken partijen dat helder voor ogen hebben.” De Woonbond gaat de komende maanden met verhuurderskoepels Aedes, IVBN en Vastgoed Belang in overleg om een akkoord te sluiten over de betaalbaarheid van het huren. Bij het tot stand komen van de Woonagenda waren verder de volgende partijen betrokken: Bouwend Nederland, IPO, NEPROM, NVB-Bouw, NVM, Unie van Waterschappen, Vereniging Eigen Huis en VNG.

 

Focusgroep bijeenkomst op 11 juli 2018

In het voorwoord heeft u kunnen lezen dat op 11 juli een discussieavond wordt gehouden voor en door huurders, zonder hiërarchie of vooropgezette agenda, over toekomstige vormen van huurdersvertegenwoordiging. Deelnemers zijn van harte welkom in Partycentrum Tout le Monde aan Noordweg 19 in Pijnacker.

 

Nieuwe bestuursleden gezocht

Huurdersvereniging Argos zoekt per 1 september 2018 nieuwe bestuursleden. We zoeken mensen die mee willen werken aan de verbetering van de dienstverlening aan de huurders en die durven na te denken over nieuwe manieren om de wettelijk omschreven rol van de huurdersvereniging te blijven vervullen. De volledige vacature vindt u hier.