Beste huurders,

Het bestuur heeft besloten om de geplande ledenvergadering van 22 april 2020 niet door te laten gaan.  Ons huidige functioneren staat in het teken van Coronavirus, zoals in heel ons land. Er is op dit moment geen enkel zicht op een nieuwe datum. Het bestuur gaat er vanuit dat ons besluit uw instemming heeft. Wel treft u een kort artikel over de komende huurverhoging van juli 2020. Dit artikel geeft inzicht in het gegeven dat vanaf dit jaar ook huurtoeslag voor de iets hogere inkomens mogelijk is. Denkt u hiervoor in aanmerking te komen? Dan kunt u een proefberekening maken op de website van de Belastingdienst www.belastingdienst.nl/rekenhulpen/toeslagen/. Ook kunt u zich voor vragen melden bij Rondom Wonen. Bedenk wel dat u dan de juiste gegevens over uw gezinssamenstelling en inkomen mee moet nemen.

Huurtoeslag voor meer mensen
Dit jaar veranderen de regels van de huurtoeslagregeling waardoor meer mensen  recht krijgen op huurtoeslag. De inkomensgrenzen zijn sinds 2020 geen harde grenzen meer. Als je inkomen een beetje hoger is, of wordt, kun je toch huurtoeslag krijgen. Die toeslag loopt dan wel geleidelijk terug naar nul. Tot vorig jaar was het zo dat je als je één euro meer ging verdienen dan het inkomen waarop je recht had op huurtoeslag, kreeg je niets meer. Soms leidde een kleine inkomensstijging zo plotseling tot een forse financiële achteruitgang. De Woonbond heeft zich lange tijd ingezet voor het afschaffen van deze ‘harde inkomensgrenzen’ en per 1 januari 2020 is die afschaffing een feit geworden. Zo’n 115.000 extra huishoudens komen nu in aanmerking voor huurtoeslag. Met een laag inkomen blijf je recht houden op de huurtoeslag. Met een wat hoger inkomen kun je nu dus ook een beetje huurtoeslag krijgen. Bij welk inkomen je helemaal niets meer krijgt, hangt af van je huurprijs en het aantal personen in je huishouden. Het maakt ook uit of je de AOW-leeftijd al hebt bereikt.

Zonnepanelen voor huurders
Tijdens twee bewonersavonden in februari 2020 (in Pijnacker-Noord en in Delfgauw) heeft Rondom Wonen het zonnepanelenprogramma van WOCOZON geïntroduceerd. De bewoners mochten zelf beslissen of ze eraan mee wilden doen. In het eerste complex in Noord krijgen nu 63 woningen zonnepanelen. In Delfgauw zijn 85 woningen betrokken bij de eerste ronde van aanbrengen van zonnepanelen.  De eerste panelen zijn gelegd op 25 februari 2020. De gemiddelde besparing op de energiekosten per huishouden bedraagt zo’n 150 euro per jaar.