Beste huurders,

Het ziet ernaar uit dat we de uitgestelde Algemene Ledenvergadering van afgelopen april toch kunnen houden. Het is de bedoeling dat dit zal gebeuren in oktober of november 2020. Uiteraard zal hierover in de nieuwsbrief van september verdere informatie volgen.

Huurverhoging 2020

Op 9 maart 2020 heeft Argos een advies uitgebracht over het voorstel voor de Huurverhoging 2020.

Woonlastenonderzoek Pijnacker-Nootdorp 

Op mede-initiatief van het Argosbestuur is er in regio Haaglanden onderzoek gedaan naar de woonlasten van de huurders. De uitkomst van dit regionaal rapport was voor het bestuur reden om Rondom Wonen te verzoeken of er een aanvullend onderzoek kon worden gehouden, specifiek voor onze woningcorporatie. De directie onderkende onze mening dat het onderzoek te algemeen was en weinig specifieks had opgeleverd. Er was niet veel uit te halen waarmee we echt wat konden. Inmiddels is dit nieuwe onderzoek ook afgerond. Onze reactie op dit tweede onderzoek vindt u elders op deze website.

Voorstel tot aanpak van de WOZ-maatregel

De website van NOS Actueel publiceerde op 9 juni 2020 een artikel over een voorstel vanuit het kabinet om de WOZ-maatregel aan te pakken. Hoewel nog slechts een voorstel wilden wij u dit toch niet onthouden.

Kabinet komt met WOZ-maatregel tegen huurstijging

De WOZ-waarde mag nog maar voor een derde meetellen bij het vaststellen van de huurprijs. Dat staat in het wetsvoorstel van het kabinet.

Sinds 2015 is de WOZ-waarde (de inschatting van de gemeente hoeveel een woning waard is) onderdeel van het woonwaarderingsvoorstel, oftewel het puntensysteem waarmee de huren worden vastgesteld.

Het uitgangspunt was dat de WOZ-waarde voor gemiddeld 25 procent zou meetellen. Maar de afgelopen jaren bleek het aandeel in de grote steden, waar de huurprijzen snel zijn gestegen, vaak veel hoger uit te komen.

In een toelichting schrijft het kabinet dat “De betaalbaarheid zo onder druk komt te staan dat huurwoningen op deze plekken voor grote groepen onbereikbaar worden.” Het kabinet wil de huurstijging nu dus tegengaan door de WOZ-waarde nog maar voor maximaal 33 procent te laten meetellen bij het bepalen van de huurprijs. Het kabinet verwacht dat de huurprijzen die nu nog gebaseerd zijn op een WOZ-waarde van meer dan één derde, hierdoor lager zullen worden. Daarmee zouden huurwoningen die boven de sociale huurgrens van €737,- zijn gekomen weer terug in sociale segment komen.